TIPSPORT HOKEJOVÁ PRÍPRAVKA


Školská hokejbalová a hokejová liga – Tipsport hokejová prípravka sa uskutočňuje od školského roku 2011/12, a to v 11 regiónoch Slovenska (Bratislava – Mestská časť Petržalka, Trenčín, Banská Bystrica, Svit, Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Stará Ľubovňa, Prešov a Košice). Do projektu je v súčasnosti (1.10.2015) zapojených 100 mestských a obecných základných škôl a asi 1200 žiakov v dvoch vekových kategóriách:

  1. Mladší žiaci – 1.-2. ročník ZŠ
  2. Starší žiaci – 5.-6. ročník ZŠ

Projekt sa realizuje regionálne, to znamená, že v danom regióne sa súťaž hrá turnajovým spôsobom 1 x mesačne (1 x týždenne sú jednotlivé družstvá povinné trénovať vo vlastných priestoroch školy). Víťazi jednotlivých regiónov sa stretávajú na celoslovenskom Finále THP v mesiaci jún vo vybranom meste. V roku 2016 to budú Košice.

Projekt sa realizuje celoročne, a to formou populárneho a lacného hokejbalu vonku a v zimných mesiacoch na prírodnom ľade alebo po dohode s miestnym hokejovým klubom na zimnom štadióne.

Projekt formou zmluvného vzťahu podporujú aj známke hokejové kluby, ako je Dukla Trenčín alebo HC 05 Banská Bystrica, ktoré si na jednotlivých turnajoch vyberajú prirodzené hokejové talenty do svojich hokejových prípraviek.

Tvárami projektu a jeho podporovateľmi sú Marián Hossa, Michal Handzuš a Miroslav Šatan

www.hokejovapripravka.sk